Fundacja Gospodarcza

Zobacz więcej

 • Doradztwo

  • badanie predyspozycji zawodowych, pomoc w wyborze zawodu i miejsca pracy
  • brokering edukacyjny, pomoc w doborze i wyszukaniu ofert edukacyjnych
  • przygotowanie do aktywnego i skutecznego poszukiwania pracy, pomoc w dotarciu do pracodawców
  • pomoc w redagowaniu listów motywacyjnych i życiorysów zawodowych
  • przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej

 • Szkolenia

  • szkolenia zawodowe, w tym spawalnicze
  • szkolenia z zakresu rozwoju umiejętności osobistych i społecznych (np. kreatywność, zarządzanie czasem, skuteczna komunikacja, autoprezentacja)
  • szkolenia z zakresu obsługi komputera

 • Informacje

  • informacje o możliwościach dofinansowania działalności gospodarczej i szkoleń