Fundacja Gospodarcza

Zobacz więcej

 • Doradztwo

  • badanie predyspozycji zawodowych pod kątem prowadzenia własnego biznesu
  • pomoc w zaplanowaniu rozwoju potrzebnych kompetencji
  • pomoc w wyszukaniu odpowiednich ofert edukacyjnych
  • indywidualne doradztwo biznesowe, coaching i mentoring dla osób przygotowujących się do rozpoczęcia działalności gospodarczej

 • Szkolenia

  • szkolenia i warsztaty biznesowe (np. biznes plan, modele biznesowe, marketing, księgowość i rozliczenia ZUS, US itp., finansowanie działalności gospodarczej, innowacje)
  • szkolenia z zakresu rozwoju umiejętności osobistych i społecznych (np. kreatywność, zarządzanie czasem, skuteczna komunikacja, autoprezentacja)
  • szkolenia z zakresu obsługi komputera

 • Informacje

  • informacja o możliwościach dofinansowania działalności gospodarczej

 • Biuro

  • udostępnianie innowacyjnym nowo powstałym firmom powierzchni biurowych, powierzchni typu open space i wirtualnego biura w Gdyńskim Inkubatorze Przedsiębiorczości

 • Coaching

  • wzmacnianie osobistego i zawodowego potencjału, planowanie i realizacja celów rozwojowych