Fundacja Gospodarcza

Zobacz więcej

 • Doradztwo

  - doradztwo zawodowe dla uczniów szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, studentów i absolwentów
  - badanie predyspozycji zawodowych, pomoc w zaplanowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej, pomoc w wyborze zawodu i miejsca pracy
  - brokering edukacyjny, pomoc w doborze i wyszukaniu ofert edukacyjnych
  - przygotowanie do skutecznego poszukiwania pracy
  - pomoc w redagowaniu listów motywacyjnych i życiorysów zawodowych
  - przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej

 • Szkolenia

  - szkolenia z zakresu aktywizacji zawodowej i przedsiębiorczości dla młodzieży
  - warsztaty z zakresu rozwoju kompetencji osobistych i społecznych (np. kreatywność, zarządzanie czasem, skuteczna komunikacja, autoprezentacja)
  - szkolenia zawodowe, w tym spawalnicze