Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości

Zobacz więcej

 • Doradztwo

  • doradztwo zawodowe realizowane w szkołach
  • doradztwo biznesowe specjalistów z różnych dziedzin (prawo, podatki, ubezpieczenia społeczne, finansowanie działalności gospodarczej, rozwój firmy)

 • Szkolenia

  • praktyki zawodowe i staże w firmach dla uczniów szkół branżowych
  • bezpłatne szkolenia, spotkania, warsztaty
  • prelekcje i spotkania na temat przedsiębiorczości i zakładania własnej działalności gospodarczej w szkołach i na uczelniach
  • Junior Biznes – konkurs dla młodzieży szkolnej wraz z ofertą szkoleń
  • Gdynia Business Week - program edukacyjny dla młodzieży związany z praktycznym nauczaniem podstaw przedsiębiorczości

 • Informacje

  • dostęp do bieżących informacji na temat inicjatyw i wydarzeń organizowanych przez Miasto przez serwisy: www.gdynia.pl, www.edukacja.gdynia.pl, www.gdyniaprzedsiebiorcza.pl
  • Gdyńska Giełda Szkół – prezentacja oferty edukacyjnej gdyńskich szkół ponadpodstawowych
  • Informator o gdyńskich szkołach ponadpodstawowych

 • Projekty

  • specjalistyczne projekty i wydarzenia skierowane do określonych grup odbiorców (np. Konkurs Gdyński Biznesplan, Junior Biznes, Kreatywna Gdynia, Światowy Tydzień Przedsiębiorczości, Gdynia Business Week)