Laboratorium Innowacji Społecznych

Zobacz więcej

 • Spotkania

  • spotkania z ekspertami z różnych dziedzin, warsztaty, wystawy i pokazy filmowe
  • poradnictwo psychologiczne
  • poradnictwo prawne

 • Szkolenia

  • warsztaty zawodowe i tematyczne z wielu dziedzin, od artystycznych po zawodowe
  • wzmocnienie kompetencji interpersonalnych, zdobywanie nowych umiejętności
  • rozwój zainteresowań
  • zdobywanie nowych kontaktów

 • Wsparcie

  • wspieranie społecznej przedsiębiorczości
  • wspieranie oddolnych inicjatyw i pomoc w realizacji innowacyjnych pomysłów, pozwalających na wymienianie się swoimi zainteresowaniami czy inicjatywami
  • informacja o możliwościach aktywizacji społeczno-zawodowej, staży, praktyk, wymiany zagranicznej
  • rewitalizacja i animowanie procesów organizowanych w lokalnych społecznościach
  • inkubacja innowacji społecznych