Bio Laboratorium PPNT / PPNT Gdynia

Zobacz więcej

  • Zasoby

    • pracownie laboratoryjne wyposażone w specjalistyczny sprzęt do realizacji projektów w zakresie mikrobiologii, biologii molekularnej, analizy chemicznej i proteomicznej, hodowli roślin in vitro i hodowli komórkowej

  • Badania

    • pomoc w realizacji badań na każdym etapie rozwoju firmy

  • Wsparcie

    • usługi podstawowe i specjalistyczne z zakresu mikrobiologii, analizy chemicznej, biologii molekularnej, hodowli roślin in vitro