Informacja Patentowa / PPNT Gdynia

Zobacz więcej

  • Edukacja

    • warsztaty i szkolenia z zakresu ochrony własności intelektualnej i informacji patentowej (m.in. znaków towarowych, wzorów, wynalazków, prawa autorskiego i nieuczciwej konkurencji)

  • Wsparcie

    • konsultacje eksperckie w dziedzinie prawa własności przemysłowej, prawa autorskiego i prawa konkurencji

  • Zasoby

    • bezpłatne publikacje Urzędu Patentowego RP - broszury informacyjne, poradniki dotyczące własności intelektualnej