Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni

Zobacz więcej

 • Wsparcie

  • pomoc w znalezieniu odpowiedniej pracy
  • wspieranie procesu wyboru odpowiedniego zawodu
  • organizacja giełd i targów pracy
  • pomoc w redagowaniu CV w języku polskim i angielskim
  • ubezpieczenie zdrowotne

 • Doradztwo

  • doradztwo w planowaniu rozwoju kariery zawodowej
  • doradztwo w zaplanowaniu działań mających na celu powrót na rynek pracy i wsparcie w ich realizacji
  • konsultacje przy tworzeniu CV
  • przeprowadzanie testów predyspozycji zawodowych
  • pomoc w przygotowaniu do rozmowy kwalifikacyjnej

 • Informacje

  • informacje o ofertach przez telefon, Internet i newsletter oraz o sytuacji na lokalnym rynku pracy
  • informacje działających na lokalnym rynku pracy instytucjach aktywizacji zawodowej lub społecznej osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności

 • Staże

  • organizacja stażu umożliwiającego zdobycie doświadczenia zawodowego w rzeczywistych warunkach pracy

 • Dotacje

  • dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej

 • Szkolenia

  • szkolenia umożliwiające uzyskanie, uzupełnienie kwalifikacji zawodowych
  • szkolenia dla przyszłych przedsiębiorców