Jak może ci pomóc

Laboratorium Innowacji Społecznych

Czym się zajmujemy?

Laboratorium Innowacji Społecznych (LIS) to samodzielna jednostka budżetowa Urzędu Miasta Gdyni odpowiedzialna za rozwijanie i wspieranie innowacyjnych rozwiązań społecznych skierowanych do mieszkańców Gdyni.

Działania LIS to m.in.: rewitalizacja obszarów zdegradowanych Gdyni; Gdyński Budżet Obywatelski; prowadzenie Młodzieżowego Centrum Innowacji Społecznych i Designu „Wymiennikownia”; organizacja wydarzeń w Pracowni Laboratorium Innowacji Społecznych – klastra innowacji społecznych, prowadzenie projektów partnerskich; wypracowywanie i realizowanie innowacyjnych strategii, modeli i metod oraz rozwiązań w odpowiedzi na wyzwania społeczne i potrzeby konkretnych grup mieszkańców Gdyni.

  • rozwój kompetencji miękkich
  • wsparcie grup zagrożonych wykluczeniem
  • wsparcie rozwoju i aktywności

Uzyskasz u nas wsparcie jeśli