Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości

Zobacz więcej

  • Wsparcie

    • aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych – wsparcie merytoryczne, doradztwo

  • Dotacje

    • przyznawanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej

  • Informacje

    • informacja na temat programów aktywizujących zawodowo lub umożliwiających podjęcie działalności gospodarczej