Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni

Zobacz więcej

 • Doradztwo

  • profesjonalne doradztwo personalne
  • pomoc w rekrutacji i selekcji kandydatów do pracy
  • realizacja ofert pracy

 • Refundacja

  • refundacja kosztów poniesionych na wyposażenie lub doposażenie nowego miejsca pracy dla osoby bezrobotnej
  • refundacja części wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnienie bezrobotnego

 • Staże

  • organizacja stażu dla bezrobotnych

 • Szkolenia

  • finansowanie kosztów szkolenia kandydatów do pracy w ramach umowy trójstronnej
  • finansowanie kosztów szkoleń kandydatów do pracy w kierunkach zgodnych z potrzebami przedsiębiorcy
  • dofinansowanie do kosztów szkoleń pracodawców i pracowników w kierunkach wybranych przez pracodawcę (Krajowy Fundusz Szkoleniowy)

 • Wsparcie

  • wsparcie w realizacji zwolnień grupowych

 • Organizacja

  • giełdy pracy tzn. spotkania przedsiębiorców z kandydatami do pracy
  • targi pracy z udziałem zainteresowanych przedsiębiorców
  • konferencje na temat trendów występujących na lokalnym rynku pracy
  • spotkania z udziałem specjalistów z innych instytucji na temat przepisów prawa z obszaru rynku pracy

 • Zatrudnianie cudzoziemców

  • rejestracja oświadczeń przedsiębiorców o powierzeniu pracy obywatelom Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy
  • sporządzanie opinii starosty niezbędnych w procesie ubiegania się o zezwolenie wojewody na pracę cudzoziemca spoza UE i EOG w Polsce
  • wydawanie zezwoleń na pracę sezonową cudzoziemca